Voorwaarden voor deelname

Algemene voorwaarden voor deelname

Wat kan ik winnen?

De prijs staat vermeld in de omschrijving van de desbetreffende wedstrijd. De prijzen kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor geld. Daarnaast kan de prijs niet worden gerestitueerd in welke vorm dan ook, behalve in de vorm van een tegoedbon. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. Ten slotte moet de prijs voor het einde van het jaar 2022 worden gebruikt, anders vervalt de prijs.

Begin en einde van de wedstrijd

Het begin en het einde van de wedstrijd, evenals het tijdstip van de trekking, staan vermeld in de beschrijving van de desbetreffende wedstrijd.

Wie kan deelnemen?

Alleen natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van Eversports en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Deelname via sweep stake clubs of geautomatiseerde diensten is niet toegestaan.

Hoe wordt de winnaar gekozen?

De winnaar wordt intern bepaald door ons creatieve team. Uitzonderingen zullen worden gecommuniceerd in de wedstrijdbeschrijving. Meerdere prijzen per deelnemer zijn uitgesloten. Wanneer een winnaar niet binnen 7 dagen na kennisgeving reageert, vervalt de aanspraak op de prijs zonder vergoeding. Er is geen verplichting om de prijs te accepteren.

Hoe wordt de winnaar op de hoogte gebracht?

De winnaar wordt onmiddellijk na het einde van de wedstrijd via Instagram op de hoogte gebracht. Instagram (en Facebook) is op geen enkele manier verbonden met deze wedstrijd.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De door de winnaar verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de prijzen te versturen en worden daarna verwijderd.

Wat gebeurt er als een voorwaarde voor deelname ongeldig is of wordt?

In dat geval blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Ze worden vervangen door een passende bepaling die het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Rechtsvordering en aansprakelijkheid

De gerechtelijke werkwijze is uitgesloten. Er bestaat geen afdwingbare aanspraak op de prijs. De organisator is in geen enkele vorm aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd, of de onbereikbaarheid van de internetserver. Maar niet als deze schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk handelen van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of agenten van de organisator. Verder aanvaardt de organisator geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens, vooral tijdens de datatransmissie en andere technische mankementen die van invloed zijn op het eindresultaat van de wedstrijd of de deelname aan de wedstrijd.